Detta gör Rätt Lön gärna för dig

Outsourcing av lön

Du får tillgång till ett väl fungerande system utan egna investeringar eller eget underhåll. När du outsourcar lönen i ditt företag sänker du dina kostnader. Du behöver inte vidareutbilda din personal utan har företagets spetskompetens samlad på ett ställe. Ditt företag får mer tid över att fokusera på sin egna kärnverksamhet.

Backup vid frånvaro

Sol, sommar, vinter, semestrar eller i värsta fall långtidssjukskrivningar. Ingen fara, inga uppdrag är för små, Rätt Lön hjälper till när du behöver det som mest.

Årsuppgifter

Rätt Lön ser till att dina korrekta kontrolluppgifter kommer Skatteverket tillhanda på rätt sätt. Jag sköter rapportering till Fora och Svenskt Näringsliv. I rätt tid.

Semesterberäkning

Det finns många regler i semesterlagen och i kollektivavtalen kring semesterberäkningar. Rätt Lön ser till att dina anställdas intjänade semester blir korrekt beräknad.

Lönerevision

Rätt Lön kan hjälpa till med fördelning av lön och lönepott. I kollektivavtalen är det mycket att hålla koll på så att allt går korrekt till och du har nöjda medarbetare.

Förbättringar av

lönesystem och rutiner

Rätt Lön har lång erfarenhet av att effektivisera och genomföra förbättringar för bättre lönsamhet. Låt mig se över ert system och era lönerutiner.

Registeruppbyggnad vid byte av lönesystem

Jag är specialist på lönesystemet Agda och har lång erfarenhet av systemuppsättningar. Dessa skräddarsyr vi så det blir mest effektivt och passar just ert företag bäst.

Pension och försäkringar

Det finns många olika pensionslösningar. Rätt Lön har många års erfarenhet av kollektivavtalad pension och försäkring för både arbetare och tjänstemän. För personer med inkomster över tio prisbasbelopp hjälper jag gärna till att hitta andra alternativa pensionslösningar.

Prisbild

Rätt Lön:s prisbild baseras beroende på antal timmar och frekvens. Lönespecar levereras till fastpris beroende på antal moduler, och du behöver aldrig vara orolig för otrevliga överraskningar.  Välkommen för en kostnadsfri offert för just ditt uppdrag!

Löneväxling - att byta bruttolön mot förmån

Löneväxling skulle kunna bli ett konkurrensmedel efterhand som jobbskatteavdraget förändras så att du attraherar rätt personal.

Välkommen

Rätt Lön har gedigen kunskap och erfarenhet om lönehantering och uppsättning av lönesystem inom olika branscher. Därmed har jag också full koll på de olika centrala kollektivavtalen, och har även arbetat mycket med företags egna lokala avtal.

 

Jag har 20 år bakom mig med systeminriktning och är därför en samarbetspartner du kan räkna med. Rätt Lön har stor erfarenhet av lönesystem och dess registeruppsättning, främst i lönesystemet Agdas alla moduler.

 

Rätt Lön i Rätt Tid gör lönearbetet så enkelt som möjligt utifrån rätt uppsättning i systemet.

• Outsourcing av lön

• Backup vid frånvaro

• Årsuppgifter

• Semesterberäkning

• Lönerevision

• Förbättringar av lönesystem och rutiner

• Registeruppbyggnad vid byte av lönesystem

• Pension och försäkringar

• Löneväxling

 

Rätt Lön i Rätt Tid

– första steget till nöjda medarbetare

Referenser

”Vi anlitade Helena för att avlasta löneavdelningen vid integration av ca 120 personer vid företagsförvärv, där Helenas erfarenhet av och kompetens inom lön och inte minst Agda har varit en enorm tillgång för oss. Vi kommer definitivt att anlita Helena framöver när vi behöver förstärkning.”

 

Cecilia Lindblad, HR-chef

”Helena är en fröjd att jobba med
– kunnig, pålitlig och rolig!.”

 

Kajsa Johansson, Personalchef Corvara

”Under en period då vi inväntade nyrekrytering på lönekontoret kom Helena in och hjälpte oss. Med det engagemang och kompetens hon kom in med kändes det tryggt och säkert tills vi kom upp i drift igen. Kan varmt rekommendera Helenas tjänster”

 

Joakim Heino, Lönechef Skånemejerier

Under en 2-års period outsourcade vi löneadministrationen till Helena. Syftet med outsourcingen var bland annat att se över våra befintliga processer och förbättra vårt arbetssätt inom lön. Under den här perioden fick vi nöjet att arbeta med en skarp och kompetent lönekonsult som utvecklade vår löneadministration i rätt riktning. Nu har vi anställt vår egen löneadministratör och vi anlitar Helena löpande för utbildning av vår personal samt för att få stöd i lönespecifika frågor.

 

Ann-Sofie Davidsson, Ekonomichef Continental Bakeries North Europe AB

Samabetspartners

HR Optimal – professionell, kompetent och komplett HR Support anpassad helt efter kundens behov och önskemål samt bransch.

© Helena Persson Lönekonsult AB

Stora Byvägen 22,  261 93 Saxtorp, Tel +46 705 97 24 27,

Epost: info@rättlön.se

Org nr: 559085-7883, VAT no: SE559085788301,

Bankgiro nr: 5163-6520

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Meddelandet är skickat.

Välkommen!

1920

Förbättringar av

lönesystem och rutiner

Rätt Lön har lång erfarenhet av att effektivisera och genomföra förbättringar för bättre lönsamhet. Låt mig se över ert system och era lönerutiner.

Registeruppbyggnad vid byte av lönesystem

Jag är specialist på lönesystemet Agda och har lång erfarenhet av systemuppsättningar. Dessa skräddarsyr vi så det blir mest effektivt och passar just ert företag bäst.

Löneväxling - att byta bruttolön mot förmån

Löneväxling skulle kunna bli ett konkurrensmedel efterhand som jobbskatteavdraget förändras så att du attraherar rätt personal.

Prisbild

Rätt Lön:s prisbild baseras beroende på antal timmar och frekvens. Lönespecar levereras till fastpris beroende på antal moduler, och du behöver aldrig vara orolig för otrevliga överraskningar.  Välkommen för en kostnadsfri offert för just ditt uppdrag!

Prisbild

Rätt Lön:s prisbild baseras beroende på antal timmar och frekvens. Lönespecar levereras till fastpris beroende på antal moduler, och du behöver aldrig vara orolig för otrevliga överraskningar.  Välkommen för en kostnadsfri offert för just ditt uppdrag!

1600

Förbättringar av

lönesystem och rutiner

Rätt Lön har lång erfarenhet av att effektivisera och genomföra förbättringar för bättre lönsamhet. Låt mig se över ert system och era lönerutiner.

Registeruppbyggnad vid byte av lönesystem

Jag är specialist på lönesystemet Agda och har lång erfarenhet av systemuppsättningar. Dessa skräddarsyr vi så det blir mest effektivt och passar just ert företag bäst.

Löneväxling - att byta bruttolön mot förmån

Löneväxling skulle kunna bli ett konkurrensmedel efterhand som jobbskatteavdraget förändras så att du attraherar rätt personal.

1440

Förbättringar av

lönesystem och rutiner

Rätt Lön har lång erfarenhet av att effektivisera och genomföra förbättringar för bättre lönsamhet. Låt mig se över ert system och era lönerutiner.

Registeruppbyggnad vid

byte av lönesystem

Jag är specialist på lönesystemet Agda och har lång erfarenhet av systemuppsättningar. Dessa skräddarsyr vi så det blir mest effektivt och passar just ert företag bäst.

Löneväxling - att byta

bruttolön mot förmån

Löneväxling skulle kunna bli ett konkurrensmedel efterhand som jobbskatteavdraget förändras så att du attraherar rätt personal.

1200

Förbättringar av

lönesystem och rutiner

Rätt Lön har lång erfarenhet av att effektivisera och genomföra förbättringar för bättre lönsamhet. Låt mig se över ert system och era lönerutiner.

Registeruppbyggnad vid

byte av lönesystem

Jag är specialist på lönesystemet Agda och har lång erfarenhet av systemuppsättningar. Dessa skräddarsyr vi så det blir mest effektivt och passar just ert företag bäst.

Löneväxling - att byta

bruttolön mot förmån

Löneväxling skulle kunna bli ett konkurrensmedel efterhand som jobbskatteavdraget förändras så att du attraherar rätt personal.

1024

Förbättringar av lönesystem och rutiner

Rätt Lön har lång erfarenhet av att effektivisera och genomföra förbättringar för bättre lönsamhet. Låt mig se över ert system och era lönerutiner.

Registeruppbyggnad vid byte av

lönesystem

Jag är specialist på lönesystemet Agda och har lång erfarenhet av systemuppsättningar. Dessa skräddarsyr vi så det blir mest effektivt och passar just ert företag bäst.

Pension och

försäkringar

Det finns många olika pensionslösningar. Rätt Lön har många års erfarenhet av kollektivavtalad pension och försäkring för både arbetare och tjänstemän. För personer med inkomster över tio prisbasbelopp hjälper jag gärna till att hitta andra alternativa pensionslösningar.

Löneväxling - att byta bruttolön mot förmån

Löneväxling skulle kunna bli ett konkurrensmedel efterhand som jobbskatteavdraget förändras så att du attraherar rätt personal.

920

 

Outsourcing av lön

Du får tillgång till ett väl fungerande system utan egna investeringar eller eget underhåll. När du outsourcar lönen i ditt företag sänker du dina kostnader. Du behöver inte vidareutbilda din personal utan har företagets spetskompetens samlad på ett ställe. Ditt företag får mer tid över att fokusera på sin egna kärnverksamhet.

Backup vid frånvaro

Sol, sommar, vinter, semestrar eller i värsta fall långtidssjukskrivningar. Ingen fara, inga uppdrag är för små, Rätt Lön hjälper till när du behöver det som mest.

Årsuppgifter

Rätt Lön ser till att dina korrekta kontrolluppgifter kommer Skatteverket tillhanda på rätt sätt. Jag sköter rapportering till Fora och Svenskt Näringsliv. I rätt tid.

Semesterberäkning

Det finns många regler i semesterlagen och i kollektivavtalen kring semesterberäkningar. Rätt Lön ser till att dina anställdas intjänade semester blir korrekt beräknad.

Lönerevision

Rätt Lön kan hjälpa till med fördelning av lön och lönepott. I kollektivavtalen är det mycket att hålla koll på så att allt går korrekt till och du har nöjda medarbetare.

Förbättringar av

lönesystem och rutiner

Rätt Lön har lång erfarenhet av att effektivisera och genomföra förbättringar för bättre lönsamhet. Låt mig se över ert system och era lönerutiner.

Registeruppbyggnad

vid byte av

lönesystem

Jag är specialist på lönesystemet Agda och har lång erfarenhet av systemuppsättningar. Dessa skräddarsyr vi så det blir mest effektivt och passar just ert företag bäst.

Pension och försäkringar

Det finns många olika pensionslösningar. Rätt Lön har många års erfarenhet av kollektivavtalad pension och försäkring för både arbetare och tjänstemän. För personer med inkomster över tio prisbasbelopp hjälper jag gärna till att hitta andra alternativa pensionslösningar.

Löneväxling - att byta  bruttolön mot förmån

Löneväxling skulle kunna bli ett konkurrensmedel efterhand som jobbskatteavdraget förändras så att du attraherar rätt personal.

Prisbild

Rätt Lön:s prisbild baseras beroende på antal timmar och frekvens. Lönespecar levereras till fastpris beroende på antal moduler, och du behöver aldrig vara orolig för otrevliga överraskningar.  Välkommen för en kostnadsfri offert för just ditt uppdrag!

800

Förbättringar av lönesystem och rutiner

Rätt Lön har lång erfarenhet av att effektivisera och genomföra förbättringar för bättre lönsamhet. Låt mig se över ert system och era lönerutiner.

Registeruppbyggnad vid byte av lönesystem

Jag är specialist på lönesystemet Agda och har lång erfarenhet av systemuppsättningar. Dessa skräddarsyr vi så det blir mest effektivt och passar just ert företag bäst.

Löneväxling - att byta bruttolön mot förmån

Löneväxling skulle kunna bli ett konkurrensmedel efterhand som jobbskatteavdraget förändras så att du attraherar rätt personal.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Meddelandet är skickat.

768